Haber Detayı
26 Eylül 2016 - Pazartesi 03:32 Bu haber 854 kez okundu
 
2016-2017 Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları
Diyanet İşleri Başkanlığı 2016-2017 Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esaslarını Yayımladı
Duyurular Haberi


2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI BAŞLIKLAR

A. Eğitim-Öğretim Takvimi

B. Yüzüne Eğitim Verilen Kur’an Kursları

İ. İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları

İİ. 4-6 Yaş Grubu Öğrencilere Yönelik Din Eğitimi Verilen Kur’an Kursları

İİİ. Engellilere Yönelik Din Eğitimi Verilen Kur’an Kursları

C. Hafızlık Eğitimi Verilen Kur’an Kursları

D. Kur’an Kurslarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

E. Projeler ile Eğitim-Öğretimin Etkinliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetler

F. Protokoller

G.-Geçici Öğretici Görevlendirmeleri

H. DİBBYS/EHYS (Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi/Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi)

İ. Kur’an Kurslarını Tanıtıcı Materyaller ile Diğer Hususlar

A-EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ

 
Bilindiği üzere Kur’an kurslarımızda eğitim-öğretim yılı yüzüne okuyanlar için 4, hafızlık eğitimi yapanlar için 3 dönemden oluşmaktadır. Buna göre yüzüne okuyanlar ve hafızlığa çalışanlar için 2016-2017 eğitim-öğretim yılı takvimi aşağıda belirtilmiştir:

HAFIZLIK İLE HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI DÖNEM VE KAYIT TARİHLERİ

B-YÜZÜNE EĞİTİM VERİLEN KUR’AN KURSLARI

1. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında; I. dönem 9, II. dönem 8, III. dönem 8, IV. dönem 8 hafta olacak şekilde eğitim-öğretim yapılacaktır.

2. Kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir. Ek öğretim programları 28 Mayıs 2017 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

3. Kayıt süresi içerisinde temel öğretim programı açamayan öğreticiler ek öğretim programı açarak eğitime devam edecektir. Ancak öğretim programlarında kredi tamamlama zorunluluğu bulunduğundan eğitim-öğretim yılının bitmesine 8 haftadan az kalması durumunda herhangi bir ek öğretim programı kapsamında sınıf açılmayacaktır.

4. Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyenler, kurs yöneticisine “Müracaat Dilekçesi” ile başvurabilecek veya https://kursbasvuru.diyanet.gov.tr adresinden online olarak başvuru yapabilecektir.

5. DİBBYS/EHYS üzerinden öğretici ve ders tanımlama işlemlerinden önce öğrencilerin kursa kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.

6. Yüzüne eğitim verilen gündüzlü bir kursa kayıt olan bir öğrenci başka bir kursa kayıt yaptıramayacaktır.

7. Yüzüne eğitim gören bir öğrenci 4-6 yaş hariç en fazla 18 saat eğitim alabilecektir. Hafızlık Eğitimi Temel Öğretim Programında gündüzlü eğitim gören bir öğrenci ile yatılı eğitim gören bir öğrenci ise 30 saate kadar ders alabilecektir. 8. İhtiyaç Odaklı Ek Öğretim Programları kapsamında uygulanan Hatim Kurları 16 hafta olarak uygulanacaktır.

9. Bir öğrenci temel öğretim programını en fazla 8 dönem, ek öğretim programlarını ise en fazla 2 defa alabilecektir. Hatim Kuru ve Yoğunlaştırılmış Dini Bilgiler Ek Öğretim Programlarında ise sınırlandırma bulunmamaktadır.

10. Aynı öğretim programında birden fazla öğretici (EK-1)’deki esaslar çerçevesinde derse girebilecektir.

11. Bir Kur’an kursunda görev yapan yönetici maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini tamamlamadan; kadrolu ve sözleşmeli öğretici ise maaş karşılığı, zorunlu ve isteğe bağlı ek ders görevini tamamlamadan aynı il merkezi/ilçede geçici öğretici görevlendirilmeyecektir.

12. Bağlı bulunduğu müftülükte ihtiyaç varken, bir Kur’an kursu öğreticisi maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini tamamlamadan bir başka kurumda görevlendirilmeyecektir.

13. Kur’an kurslarında uygulanan eğitim programları, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/KuranKursuO gretimProgrami.aspx web adresinden indirilebilecektir.

14. Öğreticiler EK-9 raporlarının bir nüshasını, uyguladıkları eğitim programının kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını ilgililerin rahatlıkla görebileceği uygun bir yere asacaktır.

15. Yüzüne eğitim yapılan Kur’an kurslarında bir dönem/kur içerisinde farklı tarihlerde yapılacak üç denetimin sonunda öğrenci sayısının 10’un altında olduğunun tespit edilmesi durumunda kadrolu öğreticiye, son denetim tarihinden dönem sonuna kadar ek ders ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir. Bu durumdaki geçici öğreticinin ise görevine son verilecektir.

İ- İHTİYAÇ ODAKLI KUR’AN KURSLARI

1. Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur’an- ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-23.00 saatleri arası ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim verecek Kur’an kursları belirlenecektir. Bu kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya vb. yollarla kayıt dönemlerinde halka duyurulacaktır. Ayrıca açılan kurslar müftülük web sitesinden mutlak suretle ilan edilecektir.

2. Yaz Kur’an kursunda eğitim-öğretim görmüş olan öğrencilerden dini eğitimlerini devam ettirmek isteyenler ile hafızlık eğitimine ön hazırlık yapmak isteyen öğrencilere yönelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılında temel/ek öğretim programları veya Camilerde Kur’an Öğretim Programı açılacaktır.

3. İmam-hatip ortaokul/liselerinde okuyan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerini desteklemek amacıyla bu okullarda veya yakın yerlerde D grubu kurslar açılabilecektir.

4. Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile gençlik merkezlerinde ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarının tanıtımı gerçekleştirilecek ve talep olması durumunda buralarda D grubu Kur’an kursları açılacaktır.

5. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Başkanlığımızca hazırlanan “Dinim İslam” kitabı takip edilecektir. “Dinim İslam” kitabı il/ilçe müftülüklerine Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca “Dinim İslam” kitabı 4 http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Materyaller.aspx web adresinden indirilebilecektir.

6. D grubu kursların açılışında Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin 19. maddesindeki açılış amacı ile açılış şartlarına riayet edilerek kurslar kamuya açık, eğitim ve öğretime fiziki açıdan uygun olan mekânlarda açılacaktır.

7. A, B ve C grubu Kur’an kurslarında öğretici ve mekân açısından yeterli imkân bulunduğu takdirde bu kursların içerisinde kesinlikle D grubu kurslar açılmayacak ve istekliler A, B ve C grubu kurslara yönlendirilecek ve gerekirse talebi karşılamak için bu kurslarda günün farklı saatlerinde eğitim verilebilecektir.

8. A, B ve C grubu kursların talebi karşılayamaması halinde D grubu kurslar farklı mahallerde açılacak ve buralarda öncelikle kadrolu öğreticiler görevlendirilecektir.

9. D grubu kurslar; kamu kurum ve kuruluşları (TDV öğrenci yurtları, huzur evleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR vb.) ile müftülüklerce uygun görülen kamuya açık, fiziki açıdan eğitim ve öğretime uygun diğer mekânlarda açılabilecektir.

10. D grubu kurslarda sadece; açılış onayı, öğretici görevlendirme onayı, sınıf açma talep formu, öğrenci yoklama ve ders defteri, öğretim programı, dönemlik ders planları ve müftülükçe gönderilen yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte muhafaza edilecektir. Kursta bulundurulan evraklar, eğitim-öğretim sonunda müftülüğe teslim edilecektir.

11. Bu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler, doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, müftülüğün belirleyeceği A, B, C grubu kurs yöneticilerinden birinin rehberliğinden faydalandırılacaktır. İlgili kurs yöneticisi, söz konusu D grubu kursta yürütülen hizmetler konusunda da müftülüğüne karşı sorumlu olacaktır.

12. İl/ ilçe müftülüklerince yapılacak ihtiyaç analizine göre açılması amaçlanan D grubu kurslarda, temel öğretim programının yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler ek öğretim programları öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak açılacaktır. Ayrıca D grubu kursların açılması hususunda mahalli ihtiyaçlar dikkate alınacak, öğrencilerin tarım vb. işleri sebebiyle gelemeyeceği dönemlerde söz konusu kurslar açılmayacaktır.

İİ- 4-6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARI

1. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), tespit edilen kriterlere (EK-2) uygun sınıf ve kurslarda açılacaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan mekânlarda ise bu kurslar açılmayacaktır.

2. Bu öğrencilere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle Manisa Eğitim Merkezi’nde 09-22 Eylül 2013, Afyonkarahisar/Sandıklı’da 13-21 Ağustos 2014 ve Rize Eğitim Merkezi’nde 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenen seminerlere katılarak hizmet içi eğitim belgesi alan öğreticiler görevlendirileceklerdir. Bu öğreticilerle talebin karşılanamaması halinde ise görevlendirmelerde sırasıyla aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:

a. İlahiyat fakültesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veya sertifikası olanlar.

b. İlahiyat ön lisans mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veya sertifikası olanlar.

c. İmam hatip lisesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veya sertifikası olanlar.

3. 4-6 yaş grubuna öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak yüz yüze eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik verilecektir.

4. 4-6 yaş çocuk eğitimi ile ilgili istenen sertifika en az 296 saat olmalıdır.

5. Bu öğrencilere yönelik açılan kurs ve sınıflarda, Başkanlığımızca hazırlanan Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu) takip edilecektir.

6. Fiziki ortamın uygun, öğrenci sayısının yeterli olması durumunda 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik açılacak sınıflar aynı yaştaki öğrencilerden oluşturulacaktır.

7. Aynı öğrenci grubuna, Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), temel ve ek öğretim programı uygulanabilecektir.

8. Okul öncesi özel eğitim kurumlarında 4-6 yaş grubu kurslar açılmayacaktır.

9. Eğitim-öğretim materyali olarak Başkanlığımızca ücretiz olarak gönderilecek “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı I-II” ile “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-II” kullanılacaktır. Kitaplar ihtiyaç olması halinde

http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Materyaller.aspx web adresinden de indirilebilecektir. Diğer yardımcı materyaller ise Türkiye Diyanet Vakfı’ndan temin edilebilecektir.

10. Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere dini içerikli şarkılar hazırlanmış olup bu şarkılar Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr/multimedyaa/2/sarkilar.html web adresinden indirilerek kullanılabilecektir.

İİİ- ENGELLİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARI

1. Görme, işitme ve ortopedik engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun, ihtiyacı karşılayacak şekilde her il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılacaktır.

2. Müftülükler, her il/ilçede yer alan engellilere yönelik eğitim veren okullar, STK ve dernekler ile iletişime geçecek, talep olması halinde buralarda engellilere yönelik D grubu kurslar açacaklardır.

3. Görme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 1-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde Manisa Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.

4. İşitme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 27 Ocak-8 Şubat 2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arsında Kastamonu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.

5. Görme ve işitme engellilere yönelik açılan kurslarda öğretici ihtiyacı yukarıda ifade edilen Başkanlığımız hizmet içi eğitim seminerine katılan personelle sağlanamaması durumunda söz konusu alanla ilgili bilgi ve tecrübesi olan diğer personele görev verilebilecek veya şartları taşıması durumunda geçici öğretici görevlendirilebilecektir.

6. Başkanlığımızca engelli bireylerin eğitiminde görev alacak personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personelden görme engellilerin eğitiminde “Braille Alfabesi” sertifikası olanlar; işitme engellilerin eğitiminde ise “İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi” sertifikası olanlar görevlendirilecektir.

7. Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, kurs ve sınıflar; öğrencilerin engellilik durumları göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır. Bedensel engelliler ise engelli olmayan öğrenciler ile aynı sınıflarda öğrenim göreceklerdir.

8. Görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile açılabilecektir. Aynı engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda öğrenim görmek üzere başvuran bireylerden engelli kimlik kartı fotokopisi veya %40 engelli olduğunu gösterir belge istenecek, bu belge Müracaat Dilekçesine eklenerek kursta muhafaza edilecektir.

9. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda Başkanlığımızca hazırlanmış eğitim-öğretim materyalleri kullanılacaktır. Eğitim-öğretim materyalleri Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.

10. İl müftülüklerince il/ilçede engellilere yönelik açılmış kurslara ait istatistiki bilgiler ile bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tespit ve teklifleri ihtiva eden bir rapor eğitim-öğretimin 4. döneminin sonunda Başkanlığımız kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.

11. Müftülüklerce 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Kur’an kursu öğrencilerinin, öğreticilerinin ve halkın katılımıyla engellilere yönelik din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı programlar düzenlenecektir.

C. HAFIZLIK EĞİTİMİ YAPILAN KUR’AN KURSLARI

1. Bu kurslarda Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Temel Öğretim, Hafızlık Eğitimi ile Hafızlık Tekrar ve Talim Programları uygulanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde ise diğer öğretim programları için sınıf açılabilecektir.

2. Hafızlık temel öğretim programını bir öğrenci en fazla 2 dönem, hafızlık eğitimini ise en fazla 9 dönem alabilecektir. Bu süre içerisinde hafızlığını tamamlayamayan öğrencilerin kursla ilişiği kesilecektir.

3. Hafızlık eğitimi yapılan Kur’an kurslarının öğrenci kayıtları DİBBYS/EHYS aracılığı ile kurs yöneticisi tarafından yapılacaktır. Öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra ders ve öğretici tanımlama işlemleri yapılacak, hafızlık takip komisyonunun onayından sonra müftülüğün onayına gönderilecektir.

4. Hafızlık Eğitim Programı, Başkanlığımızın 10.09.2013 tarihli ve 67567140.254-1751 sayılı yazısında (EK-3)’de belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

5. 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (EK:RG-25/6/2015-29397) maddesi gereği; “Ortaokul/İmamhatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencilerine velisinin yazılı başvurusu üzerine bir eğitim ve öğretim yılı Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu hafızlık eğitimine devam etmelerine izin verilir. Hafızlık eğitimine devam ettiğini belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Bu sürenin bitiminde öğrencilerin okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınır. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir.” öğrenciler kayıt dondurabilecektir. Verilen bir yıl aranın verimli değerlendirilebilmesi için Hafızlık Takip Komisyonu'nun takibi ve işlevselliği artırılacaktır.

6. Kur’an kurslarına devam eden gündüzlü, yatılı, yüzüne okuyan veya hafızlığa çalışan erkek ve kadın öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri dikkate alınacaktır. Buna göre;

a. Kur’an kurslarında sınıf ve diğer mekânların; ilkokul, ortaokul, lise çağı ve yetişkinlere yönelik olarak ayrı ayrı düzenlenmesi,

b. Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin sınıf ve yatakhanelerinin mutlaka ayrılması ve imkânlar ölçüsünde ayrı binalarda veya farklı katlarda kalmalarının sağlanması, c. Yatakhanelerde aynı odada kalacak öğrencilerin aralarındaki yaş farkının 2’yi geçmemesine dikkat edilmesi,

d. Yatakhanelerdeki yatak sayıları ile diğer mefruşatın mevzuatta belirtilen şartlara göre düzenlenmesi,

e. Öğrencilerin dinlenme, beslenme ve ders çalışma süreçlerine rehberlik ve örneklik etmek amacıyla, nöbetlerin özellikle kadrolu öğreticiler tarafından kursta kalmak suretiyle tutulması,

f. Hafızlık Takip Komisyonlarınca hafızlık eğitimine uygun olmayan kursların tespit edilerek raporlanması, yönünde çalışmalar yapılacaktır.

7. Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda görev yapan öğreticilerden 3 yıllık eğitimin sonunda hafızlık sınavına hiç öğrenci göndermeyenler ve/veya hafızlık tespit sınavında öğrencileri gerekli başarıyı gösteremeyenler hafızlık takip komisyonunun teklifi ve müftülüklerin onayı ile 2 yıl süreyle yüzüne eğitim verilen sınıflarda görevlendirilecektir.

8. Hafızlık Tekrar ve Talim Programı, hafızlık belgesi olan sekiz öğrencinin kayıt olması durumunda açılabilecektir. Söz konusu program hizmet içi eğitim kapsamında değerlendirilmediğinden, Başkanlığımız personeli kayıt edilmeyecektir.

9. Hafızlık Tekrar ve Talim Programı Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/KuranKursuOgret imProgrami.aspx web adresinden indirilebilecektir.

10. Hafızlığını tamamlayarak belge alan erkek öğrenciler “Yüz Yatılı Hafızlık Projesi” kapsamında eğitim veren imam-hatip liselerine yönlendirilecektir. Ayrıca bu projeden yararlanacak öğrencilere yönelik burs ve parasız yatılı imkânları ile ilgili bilgi afişleri kurslara ulaştırılarak öğrencilere zamanında duyurulacaktır.

11. Hafızlık eğitimini teşvik amacıyla, yapılacak yarışmalarda dereceye giren öğrencilere sunulacak (burs vb.) imkânlar hususunda kurslar ve öğrenciler bilgilendirilecektir.

12. Sosyal etkinlik saatlerinde, öğrencilerin bedensel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek amacıyla ilgi ve yeteneklerine uygun olarak sportif aktiviteler; hat, ebru, ney üfleme, kamp, gezi, piknik, eğitici film ve belgesel gibi sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler öğrencileri ders ortamından uzaklaştırılacak şekilde düzenlenecektir.

13. Bir sınıfın sosyal etkinlik dersine, o sınıfın Kur’an-ı Kerim dersine giren öğretici dışında aynı kursta görev yapan diğer öğreticilerden biri girecektir. İhtiyaç olması halinde farklı kurslardan ya da dışardan görevlendirme yapılabilecektir.

14. Hafız ya da Kur’an kursunda eğitim almış Kur’an kursu öğrencilerine rol model olabilecek farklı mesleki alanlarda görev yapan kişilerin katılımıyla “Kariyer Günleri”, “Geleceğimle Buluşuyorum” ismi altında konferanslar ya da söyleşiler yapılacaktır. Söz konusu konferans veya söyleşilere konuşmacı olarak hafız olup ilahiyat mezunu din hizmetleri personeli ve İHL öğretmeni başta olmak üzere diğer alanlarda hizmet verenler ile işadamı, yönetici, bürokrat ve teknokratlar davet edilecektir.

15. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın kadınlara mahsus hallerde Kur’an okunması konusunda 22.01.1998 tarih ve 4 nolu kararı bir ruhsat ihtiva etmektedir. Bu ruhsatı kullanmak istemeyen öğrenciler icbar edilmemelidir. Ancak bu durumdaki öğrenciler dini bilgiler ile sosyal etkinlik ve rehberlik derslerine yönlendirilmek suretiyle boş bırakılmamalıdır. Ayrıca dileyen öğrencilerin bu durumlarda dinleme yoluyla derse hazırlık yapmaları sağlanmalıdır.

D. KUR’AN KURSLARINDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Kur’an kurslarında görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler (EK-4)’te yer alan usul ve esaslar çerçevesinde görev yapacaklardır.

E. PROJELER İLE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

1. Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı geliştirmek amacıyla her sınıfta/kursta kitaplık/kütüphane oluşturulacaktır. Kitaplıkta/kütüphanede öncelikle Başkanlığımız yayınlarına yer verilecektir. Ayrıca müftülük tarafından uygun görülen eserler de kitaplık/kütüphanede yer alabilecektir.

2. Başkanlığımızca ihtiyaç sahibi kimselerin varlığına dikkat çekmek, Kur’an kursu öğrencileri ile öğreticilerinde yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla 08.08.2013 tarih ve 732 sayılı onayla “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Olsun Projesi” uygulamaya koyulmuştur. Bu itibarla; il eğitim kurulu/ilçe eğitim komisyonları marifetiyle müftülükler, ihtiyaç sahibi yetimleri ve ilgili çalışmaya destek verecek kursları belirleyip yardımların yetimlere ulaşmasını sağlayacaktır.

3. Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM ile birlikte yürütülen “Kamp Dışında Yaşayan ve Geçici Koruma Altına Alınan Suriyeli Kız Çocukların Yaygın Eğitim Projesi” 2016-2017 eğitim- öğretim yılında da Türkiye genelinde uygulanmaya devam edecektir.

4. “Her Ay Bir Konu Bir Konuk” projesine 08.01.2015 tarih ve 527 sayılı yazıdaki ilke ve esaslar doğrultusunda devam edilecektir.

5. Kur’an kursu öğreticisi, öğrencisi ve velilerin katılımı ile Yeşilay İl Müdürlükleri veya İl Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği halinde sigara, içki ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar konusunda seminer ve konferanslar düzenlenecektir. Bu konuların dini boyutu ise müftülüğün belirleyeceği bir personel tarafından anlatılacaktır. Seminerlerde Başkanlığımız PDR öğretmenlerine de görev verilebilecektir.

6. Kurslarda deprem, sel vb. doğal afetler ile yangın gibi olaylara yönelik tedbirler alınacak ve müftülüklerce söz konusu felaketlere yönelik tatbikatların yapılması sağlanacaktır. 7. Ailenin önemi, aile içi iletişim, insan onuru vb. konularda öğretici, öğrenci ve velilerin katılımıyla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri ile işbirliği halinde seminer ve konferanslar düzenlenecektir.

8. Müftülüklerce yaygın din eğitimi kapsamında yürütülen projeler ile eğitim-öğretimin etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetlerle ilgili tespit ve teklifleri ihtiva eden değerlendirme raporları DİBBYS/EHYS’ye girilecektir.

F. PROTOKOLLER

1. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 28.11.2013 tarihinde imzalanan Yurtlarda Kur’an Eğitimi ve Öğretimi Kursu Açma İşbirliği Protokolü (EK-5) kapsamında, ilgili yöneticilerle görüşülüp, YURT-KUR öğrencileri ve çalışanlarına yönelik kursların açılması için gerekli çalışmalar dönem başında başlatılacaktır.

2. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle, gençlerin beden ve ruh sağlıklarına, manevi gelişimlerine katkıda bulunmak, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda, yurtlarda, spor tesislerinde, kamplarda ve gençlik merkezlerinde Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, moral, motivasyon ve manevi rehberlik sağlaması, din ve değerler eğitimi vermesi, din hizmeti sunması amacıyla Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 26.02.2015 tarihinde imzalanan protokol (EK-6) kapsamında; özellikle yatılı eğitim veren kurslarımızda kalan öğrencilerimizin sosyal etkinlik ve rehberlik derslerinde il ve ilçedeki spor tesislerinden istifade etmeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

3. “Yüz Yatılı Hafızlık Projesi”; Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında 18.01.2013 tarihinde imzalanan protokol (EK-7) kapsamında yürütülecektir.

G. GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ

1- Kur’an kurslarında geçici öğretici görevlendirmeleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) programı üzerinden yapılacaktır.

2- Geçici öğreticiler, İKYS programı üzerindeki işlemleri tamamlanmadan fiili olarak göreve başlatılmayacaktır.

H. DİBBYS/ EHYS (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ/EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ)

1. Kur’an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemler https://dibbys.diyanet.gov.tr adresli program üzerinden DİBBYS/EHYS aracılığı ile yürütülecektir.

2. DİBBYS/EHYS üzerinden resmi olarak açılmayan dersler için öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecektir.

3. Tahakkuk bildirim tarihleri 1-31 olan personel her ayın son günü ve takip eden ayın 1. ve 2. günlerinde, 15-14 olan personel ise 14’ünden itibaren 3 gün içerisinde işlemlerini gerçekleştirecektir. Geçerli mazeretleri sebebi ile belirtilen süre içerisinde tahakkuk beyanını doldurmayan personelin tahakkuk beyan girişleri DİBBYS/EHYS il/ilçe yetkilerince açılabilecektir.

4. DİBBYS/EHYS’den yapılan duyurular resmi yazı niteliğinde olup söz konusu sistem üzerinden yapılan duyurular için ayrıca müftülüklere yazı gönderilmeyecektir.

5. DİBBYS/EHYS üzerinden öğretici ve ders tanımlama işlemlerinden önce öğrencilerin kursa kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. Buna göre; A, B, C grubu kurslarda kurs yöneticisi, D grubu kurslarda ise müftülüğün belirleyeceği görevli/öğretici tarafından öğrenciler sisteme kayıt edilecektir. Sistem üzerinden kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra yönetici veya müftülük tarafından görevlendirilen personel ders ve öğretici tanımlama sayfasından ders açarak öğreticileri tanımlayacak ve öğrencileri sistem üzerinde açılan derse aktaracaktır.

6. Kur’an kurslarında yürütülen projelerle ilgili istatistiki bilgiler DİBBYS/EHYS’ye girilecektir.

I. KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlığımızca yaygın din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı afişler il/ilçe müftülüklerine ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca Başkanlığımız http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/AfislerKur%27an-Kursu.aspx web adresinden de indirilerek çoğaltılabilecektir.

2. Müftülüklerce Kur’an kurslarına afişlerin dağıtımı, uygulanan öğretim programları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

3. İl/ilçe müftülüklerine gönderilen afişler, Kur’an kursları, kamu kurum ve kuruluşları, TDV, öğrenci konuk evleri, huzurevleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, YURT-KUR vb. ile uygun görülen diğer mekânlara asılacaktır.

4. Kur’an kursu öğrenci ve öğreticilerinin yaygın din eğitimi faaliyetleri ile ilgili tespit, teklif, sorun ve şikâyetlerini Başkanlığımıza ulaştırabilmeleri amacıyla hazırlanan “Bize Yazın” afişleri müftülüklerce Kur’an kurslarının uygun görülen yerlerine asılacaktır.

5. Kur’an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi için; aşçı, temizlikçi vb. personel ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Bu nedenle İŞ-KUR Genel Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) adı altında sunduğu hizmetlerden Kur’an kurslarımızın da faydalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

6. İaşe ödeneğinin kullanımı, Başkanlığımızın 16.07.2014 tarihli ve 1425 sayılı yazısında belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yatılı kurslarımız için planlanan ödenek dışında başka bir ödenek olmadığı için zorunlu haller dışında Başkanlığımızdan ek ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

7. Rehberlik ve denetim yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek amacıyla müftü, murakıp veya müftünün yetki vereceği personel tarafından haftada en az üç Kur’an kursuna gidilecektir. Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin yapıldığı tarih ve saatler ile kursa ait bilgiler DİBBYS/EHYS’ye kurs denetim formu bölümüne girilecektir.

8. Başkanlığımızın 22.06.2015 tarih ve E.27742 sayılı yazısı gereği; Kur’an kurslarımızdan uygun olanlar, mülki amirden alınacak onayla ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin kendi öğreticileri rehberliğinde yapacakları eğitim-öğretim faaliyetleri için tahsis edilebilecektir. Söz konusu eğitimlerin yapılması sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için müftülüklerce gerekli tedbirler alınacaktır.

9. Kur’an kursu öğreticilerimizi ve müftülük personelimizi bilgilendirmek amacıyla kullanılan SMS uygulamasından istenilen verimin elde edilebilmesi için müftülüklerce ilgili personelin sisteme kayıtlı telefon numaraları kontrol edilerek gerekli olması halinde güncellenecektir.

10. Müftülüklerce 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları ekleri ile birlikte Kur’an kursu öğreticilerinin mail adresine gönderilecektir. İnterneti veya mail adresi olmayan öğreticilere söz konusu yazının fotokopisi verilecektir. Ayrıca müftülüklerce mailin ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek için öğreticilerden imza alınacaktır.

Kur’an kurslarında özveri ile çalışan Kur’an kursu öğreticilerimize ve müftülük personelimize teşekkür eder, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI


ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS SAATLERİ
 


4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Fiziki Mekân ve Donanım Şartları

4-6 yaş grubu çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlanan ortamların çocukların eğitim kalitesini yükselttiği ve onlara olumlu davranış özellikleri kazandırmada etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının fiziki mekânlarında bulunması gereken nitelikler yeniden değerlendirilerek söz konusu kursların taşıması gereken nitelikler belirlenmiştir.

Bu itibarla; 4-6 yaş grubu Kur’an kursu mekânlarının belirlenmesinde, donanım malzemelerinin seçilmesinde ve tefrişatının yapılmasında aşağıdaki kriterlere riayet edilecektir.

Genel İlkeler:

1. Güvenlik sorunu olmayan,

2. Denetlenebilen,

3. Sağlığa elverişli olan,

4. Çocukların hareket özgürlüğüne imkân tanıyan,

5. Mimari bakımdan bulunduğu bölgenin kültürel dokusuna uygun olan,

6. Binanın yapımında ve tefrişatında kullanılan materyalleri doğal ve yerel olan,

7. 4-6 yaş grubunun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimine uygun olan ve bütün bu gelişim süreçlerine katkı sağlayan kurslar 4-6 yaş grubu Kur’an kursları olarak açılacaktır. Bina Özellikleri:

1. Bina yapım ve inşasında öğrenci kapasitesi göz önünde bulundurulacaktır.

2. Bina girişi, çocukların giriş-çıkışlarına uygun olacak ve velilerin bekleme salonu olarak da kullanabileceği şekilde düzenlenecektir.

3. Ayakkabı ve giysi dolapları öğrenci ve personel için ayrı ayrı olacaktır.

4. Çocukların dolapları onların rahatça ulaşabileceği seviyede olacaktır. Yükseklikleri ise 120- 145 cm’den fazla olmayacaktır.

5. Dolaplar duvara sabitlenecektir.

6. Yangın ve afet gibi durumlar için acil çıkış alanları oluşturulacaktır.

7. Yer kaplamaları kaymayan ve kolay temizlenebilen malzemelerden tercih edilecektir.

8. Çocukların kullandığı odaların kapıları içeriden dışarıya açılır şekilde düzenlenecektir.

9. Binanın ısı donanımı, ısı dağılımını eşit sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

10. Binanın giriş kısmında ecza dolabı, yangın alarm sistemi ve yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

11. Cihazlar görünür ve kolay erişilir yerlere konulacaktır.

12. Bina alanlarının tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmamasına dikkat edilecektir.

13. Bina boyasında soft renkler tercih edilecektir.

14. Bedensel engelli çocuklar için rampa ve özel tuvalet bulundurulacaktır.

15. Binada balkonlar olmayacak, pencereler çocukların tırmanıp açamayacağı ve dışarı sarkamayacağı bir şekilde planlanacak, bütün elektrik kabloları gizlenecek, prizler çocukların erişemeyeceği (en az 1,5 m) yükseklikte olacaktır.

16. Binanın dışında veya içinde bulunan merdiven basamakları yüksek ve dar olmayacak, çocukların tırmanma veya düşme olasılıkları dikkate alınarak tırabzanlar gerekli önlemleri ihtiva eden şekilde yapılacaktır.

Oyun Alanı-Bahçe:

1. Her öğrenciye en az 2,5 m² alan düşecektir.

2. Etkinlik yapılan bölümler için güvenlik önlemleri alınacaktır.

3. Bahçenin etrafı duvar veya benzeri bir uygulama ile ayrılacaktır.

4. Bahçede yeteri miktarda toprak ve çim alan oluşturulacaktır.

5. Bahçede bitki yetiştirme alanı, ağaçlar, kum havuzları oluşturulacaktır.

6. Park oyuncakları, kum havuzu vb. oyun alanları oluşturulacak; bahçe, denge alanları, tırmanma araçlarıdinihaberler.com koyularak çocukların fiziksel gelişimlerini olumlu etkileyecek alanlarla desteklenecektir.

7. İklimsel şartlar düşünülerek soğuk havalar için bina içinde kapalı oyun alanları açılacaktır.

8. Zemin, çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak yumuşak özellikte olacaktır.

Hobi alanı:

1. Bahçe veya bina içinde bitki ve hayvan bakımı gibi hobilerin uygulanabileceği uygun mekânlar oluşturulacaktır.

Derslik:

1. Öğrenci başına en az 2 m² alan düşecektir.

2. Derslikler çocukların hem bireysel hem de grup halinde hareket edebilmesini sağlayacak biçimde düzenlenecektir.

3. Kaygan olmayan, sabit, kolay temizlenebilen yer döşemeleri kullanılacaktır. 4. Duvarlar ses geçirmeyecek özellikte izole edilecektir.

5. Tavan yüksekliği 3 m’den az olmayacak, pencerelerin yerden yüksekliği çocukların çevreyi görebilecekleri şekilde ayarlanacaktır.

6. Doğal aydınlatma kullanılacaktır.

7. Zemin, çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak şekilde yumuşak özellikte malzeme ile kaplanacaktır.

Kitaplık:

1. Kitaplık çocukların görme alanları içinde düzenlenecektir.

2. Kitaplığın yerden yüksekliği 88-92 cm arası olacak, kitaplar ise çocukların kolaylıkla alabilecekleri yükseklikte olacaktır.

Etkinlik Alanı:

1. Her öğrenciye en az 2 m² alan düşecektir.

2. Etkinliklerinin yapıldığı atölyeler bu alan içerisinde oluşturulacaktır. Mutfak/Yemek alanı:

1. Havalandırması ve yangın tertibatı bulunacaktır.

2. Yer döşemesi kaydırmaz, kolay temizlenebilen malzeme ile kaplanacaktır. Uygulama Salonu/Çok Amaçlı Salon:

1. Kursun öğrenci kapasitesinin 2 katı kadar kişiyi alacak alana sahip olacaktır.

2. Büyük grup etkinlikleri, aile seminerleri bu salonda yapılacaktır.

3. Mümkünse çatıdan aydınlatılacaktır.

4. Yemek salonu olmadığı durumlarda yemek yeme için de kullanılabilecektir. Tuvaletler/Duş Alanı:

1. Lavabo en-boy 28-45 cm, yükseklik 50-60 cm; musluk 65-70 cm; klozet yükseklik 35 cm; WC kabinleri en 70-90 cm; bölücü duvarlar ise 130-150 cm olacaktır.

2. Kurslar her 6 çocuğa 1 lavabo, her 4 veya 5 çocuğa 1 klozet düşecek şekilde düzenlenecektir.

3. Lavabo ve WC’ler çocukların vücut özelliklerine göre düzenlenecektir. 4. Islak hacimlerin güvenli ve çocuğun fiziki özelliklerine uygun olmasına özen gösterilecektir.

5. Lavabo ve WC’ler sınıflara yakın alanlarda olacaktır.

6. Personel WC’si ayrı bölümde yer alacaktır.

Uyku Odası:

1. Kursta tam gün eğitim yapılması durumunda oluşturulacaktır.

2. Odanın genişliği 15 m² den küçük olmayacaktır. Ayrıca odalar her çocuk için en az 2 m² alan ve 6 m³ hava düşecek şekilde dizayn edilecektir.

3. Kampetler en fazla 25-30 cm yükseklikte olacak, ranza kullanılmayacaktır.

4. Zemin çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak şekilde yumuşak özellikte olacaktır.

İdari Birimler:

1. Yönetici odası; kursa giriş-çıkışları görebilecek şekilde binanın girişine yakın olacaktır. 2. Öğretici odası, öğreticilerin dinlenme ve ders hazırlıkları yapabilecekleri şekilde hazırlanacaktır.

3. Yardımcı personel odası, rehberlik odası, arşiv ve depo bulunacaktır. Donatım Malzemeleri:

1- Sandalyenin genel yüksekliği 50-60 cm; oturma genişliği 30-36 cm; oturma yeri derinliği 30-34 cm; oturma yüksekliği 29-33 cm olacaktır.

2- Masaların yüksekliği 50-55 cm; genişliği 60-65 cm; daire masa çapı 100-120 cm olacaktır. İsteğe bağlı olarak kare, dikdörtgen, daire ve yarım daire masa kullanılabilecektir.

3- Yemek masasının yüksekliği 54-60 cm, genişliği ise 60-65cm olacaktır.

4- Kampetin genişliği 54-60 cm; uzunluğu 125-135 cm, yüksekliği ise 14-16 cm olacaktır.

5- Çocukların iyi düzenlenmiş bir eğitim ortamında az oyuncak ile de daha etkili bir öğrenme eğilimi gösterdiği göz önünde bulundurulacaktır.

6- Mümkün olduğunca Türk Standartları Enstitüsünce onaylanmış oyuncaklar kullanılacaktır. Ayrıca ilgi köşelerinde bulunan oyuncaklar uygun renklerden seçilmiş olacak ve oyuncak yapım standartlarını taşıyacaktır.

7- Kur’an kurslarımızda kullanılan malzemelerin kimyasal içermemesine, doğal ve yerel olmasına dikkat edilecektir.

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 2016-2017, Yılı, Kur'an, Kursları, Uygulama, Esasları,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
En Çok Okunanlar
Anketler
Sizce Dini Hayatımız Nasıl?
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Sondakika Haberleri